thecatcorner.se

 

Det går att dela in krokodildjuren i tre grupper, sötvattenkrokodil, saltvattenkrokodil och alligator. Vid en första blick kan det vara svårt att veta hur du skiljer dessa åt, men genom att lära sig ett antal fakta om varje kommer du snabbt inse att det finns tydliga skillnader. Här kommer lite kort information om sötvattenkrokodilen och saltvattenkrokodilen. Alligatorn är en släkting till krokodilerna och dessa går att hitta bland annat i de södraste delarna av USA, som Florida och Louisiana.

Saltvattenkrokodil

Saltvattenkrokodilen är den största krokodilen som finns. Den lever, precis som namnet antyder, i saltvatten. På så sätt kan du lätt identifiera den ifall du skulle stöta på en krokodil, är det saltvatten i området är det en saltvattenkrokodil. Dessa krokodiler har ofta en brun, grön eller grå färg med en ryggtavla som är mindre fläckig jämfört med sötvattenkrokodilen. De har vanligtvis en storlek på upp till 7 meter och en vikt på max 1300 kilo. Dieten består av vad de kan hitta i sin omgivning, till exempel apor, hajar, dingos och till och med husdjur. Saltvattenkrokodilen är också farlig för människor, då den är mer aggressiv jämfört med sötvattenkrokodilen.

Sötvattenkrokodil

Sötvattenkrokodilen är den lugnaste krokodilen som finns. Enda gången den attackerar är när den känner sig hotad. Den har en mindre storlek än saltvattenkrokodilen. Den kan bli upp till 2 meter lång och väga max 100 kilo. Denna krokodil lever främst på mindre djur som fåglar, fiskar, mindre däggdjur och sköldpaddor. Både sötvattenkrokodilen och saltvattenkrokodilen finns främst i Norra delarna av Australien.

Saltvattenkrokodilen går dock även att stöta på i Indonesien och den östra kusten av Indien.