thecatcorner.se

Den amerikanska svartbjörnen bor på utspridda platser i hela Nordamerika. Den varierar väldigt mycket i färg, men har fått sitt namn från den svarta färgen. De svarta svartbjörnarna lever främst i de östra delarna av Nordamerika. I väst har björnarna däremot en större variation av färger, det finns både svarta, bruna, kanelfärgade och även ännu ljusare varianter.

Trots att vissa svartbjörnar kan ha samma färger som brunbjörnen är det inte särskilt svårt att se skillnad på de två arterna. Svartbjörnarna saknar nämligen ryggbulten som de stora brunbjörnarna har. Svartbjörnen har dessutom lite större öron till skillnad från brunbjörnen.

Svartbjörnen har väldigt kraftfulla lemmar och korta klor som gör det lättare för den att bryta sönder stockar, klättra i träd och samla ihop maskar samt andra insekter att äta.

Den anses vara allätare och har en diet som består av gräs, nötter, bär, frukt, insekter, frön och mer. Svartbjörnarna som lever längst norrut i Nordamerika äter också en del leklax. Dieten kan också bestå av unga älgkalvar och rådjur.

Storleken på svartbjörnarna varierar, de kan bli upp till 1,8 meter höga och väga över 200 kilo. Det har dock hittats en svartbjörn med en vikt på över 400 kilo. Hanarna är en aning större än honorna.